Decyzją Walnego Zgrozmadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenie Motocyklistów, w zwiazku z wyczerpaniem formuły dla którego stowarzyszenie zostało powołane, podjęto decyzję o szeregu zmian, w tym nazwy, celów statutowych czy też siedziby stowarzyszenia. W konsekwencji Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów zostało przekształcone w Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Gdańsku.

Cele Trójmiejskiego Stowarzyszenia Sportowego to m.in. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji, organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju współzawodnictwa sportowego czy też organizacja imprez rekreacyjnych dostosowanych do wieku stopnia sprawności zainteresowań sportowych uczestników.

Chcieliśmy z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim który wspierali działalność Polskiego Stowarzyszenie Motocyklistów. Wierzymy, że nowe cele które sobie wyznaczyliśmy okażą sie równie ekscytujące w realizacji.

Obecnie TSS oczekuje na wprowadzenie zmian do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Do tego czasu działamy pod starą nazwą ;)

Kontakt

Adres korespondencyjny

Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
ul. Lubczykowa 60b/18
80-177 Gdańsk
NIP:951-230-11-52
REGON:142231637

Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr: 73 1030 0019 0109 8530 0037 4102